• Suntem specializaţi în tipărirea de cărţi în tiraje mici şi foarte mici.
 • Vă punem la dispoziţie întreaga noastră experienţă pentru a imprima lucrări chiar şi într-un singur exemplar.
 • Furnizăm I.S.B.N. (International Standard Book Number) şi depunem la Biblioteca Naţională a României, exemplarele necesare pentru Depozitul Legal de Carte.

Exemplu:

Tipărirea de cărţi în regia autorului

Etape:

 • Autorul îşi prezintă intenţia de a publica o lucrare
 • Autorul prezintă manuscrisul – tipărit pe hârtie sau în format electronic – spre lectură şi avizare. Menţionează dacă manuscrisul a mai fost prezentat şi altor edituri spre tipărire.
 • În cazul avizării pozitive a conţinutului, editura noastră va pregăti forma finală pentru tipar (tehnoredactare, copertă etc.)
 • Contractul cu autorul
 • Editura pregăteşte forma finală pentru tipar şi i-o prezintă autorului.
 • Autorul face eventualele rectificări şi dă Bun de Tipar (BT).
 • Autorul achită sumele de editare şi tipar. (Sumele pot fi plătite în rate stabilite prin contract.)
 • Editura pune la dispoziţie I.S.B.N.-ul şi descrierea C.I.P.
 • Editura asigură tipărirea lucrării. Tirajul trebuie să includă 8 exemplare pentru Depozitul Legal de Carte.
 • Editura livrează autorului tirajul în termenul stabilit.

Condiţii de prezentare a manuscrisului:

 • Lucrarea trebuie sa fie culeasă cu diacritice (caractere) româneşti.
 • Desenele ataşate lucrărilor vor puse la dispoziţie editurii pe suport de hârtie pentru a fi scanate, sau pe suport digital (CD sau DVD). În acest ultim caz, fişierele trebuie să fie de tipurile: *.TIFF, *.PSD, *.JPG, *.BMP, *.CDR. În cazul în care autorul doreşte un anumit tip de imagine, se vor achiziţiona, de comun acord cu acesta, imagini de la agenţiile specializate. Aceleaşi condiţii sunt valabile şi în cazul coperţii.